Buro Karel A.Detand logo

Kad-Invest bv

Expertise bureau

Contact

Over ons

Ons bureel is gespecialiseerd in expertise van: Onroerende goederen.

De expertise betreft de volgende onroerende goederen:

- Woningen/appartementsgebouwen
- Gronden
- Nijverheidsgebouwen

De expertise kan aangevraagd worden in de volgende gevallen:

- Om uit onverdeeldheid te treden, na overlijden of na echtscheiding
- Na overlijden van persoon die onroerend€ goed(eren) bezat
- Om onroerend goed uit de hand te verkopen
- Bij een echtscheiding
- Bij een verdeling onder kinderen of erfgenamen
- Bij afstand tussen erfgenamen
- Wanneer onroerend(e) goed(eren) ingebracht wordt(en) in een al of niet op te richten vennootschap
- Voor waardebepaling van aandelen van een patrimoniumvennootschap
- Bij onteigening van onroerend(e) goed(eren)

-------------------------------------------------------------------------------------

Notre bureau est spécialisé dans l’expertise du : Biens immobiliers.

L’expertise concerne les biens immobiliers suivantes:

- Appartement
- Maison – immeuble de rapport – maison de commerce
- Terrain
- Bâtiment industriel

L’expertise peut être demandé dans le cas suivants :

- Sortir d’indivision, après succession ou divorce
- Succession d’une personne qui possède de(s) bien(s) immobilier(s)
- En cas de vent de gré à gré
- Divorce
- Partage entre enfant(s) ou héritier(s)
- Cession entre le(s) héritier(s)
- Apport en société existante ou apport dans une société en constitution
- Expertise de parts de société d’une société patrimoniale
- Expropriation de bien(s)

Contact